وکیل حرفه ای مهریه طلاق تهران

بهترين سريع ترين روش طلاق مهريه توسط متخصص وكالت مهريه طلاق
وکیل مهریه طلاق حرفه ای
وكيل مهريه وكيل طلاق تهران
بطلان نكاح:
عقد باطل مانند اين است كه هيچ عقدي وجود نيافته باشد
موارد دعواي بطلان نكاح:

1- نكاح با دختر باكره بدون اذن ولي يا دادگاه(راي وحدت رويه ۲۶۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ و نيز ماده ۱۰۴۳ ق.م)

2- نكاح با شخص نامعلوم

3- نكاح با زن مجبور

4- اگر در انعقاد نكاح توالي ايجاب و قبول آن رعايت نشده.

5- مدت و مهر تعيين نشده است

6- نكاح با همسر سابق كه سه دفعه با واسطه طلاق رجعي مطلقه شده

7- نكاح با همسر سابق كه با نه طلاق كه شش عدد آن رجعي باشد مطلقه شده

8- نكاح مسلمان با غير مسلمان

9- نكاح معلق

10- نكاح با مادر، خواهر يا دختر پسري كه با وي عمل لواط انجام شده

11- نكاح با زني كه با دختر يا مادر وي نزديكي به شبه انجام شده است

12- نكاح در حال احرام

13- زوج سه بار سوگند ياد كند كه همسر وي مرتكب زنا شده است و زوجه سه بار با واسطه سوگند گفته وي را رد كند

14- نكاح با زني كه در علقه زوجيت است يا با زني كه در عده است با علم به عده و حرمت

15- نكاح با خواهر زاده يا براردر زاده زوجه

16- نكاح با محارم

17- نكاح با با دوخواهر به صورت همزمان
مدارك مورد نياز وكيل طلاق جهت طرح دعواي بطلان نكاح

وكيل مهريه وكيل طلاق تهران

1- تصوير مصدق سند ازدواج (اجباري)

2- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

*در صورت عدم وجود مدارك فوق مي توانيد يكي از دلايل ذيل را ارائه نماييد.

. استماع شهادت شهود و مطلعين.

. شماره پرونده استنادي.

. ساير دلايل و منضمات.

. استعلام نظر پزشكي قانوني.

. تحقيقات محلي.

. اتيان سوگند

وکیل

النهايه از آنجايي كه در اين قبيل موارد از سخت ترين و آزار دهنده ترين دعاوي در دادگستري مي باشد شما مي توانيد با اخذ وكيل مهريه يا وكيل طلاق ، راه را با ارامش بپيماييد. موسسه حقوقي ما با داشتن وكلاي مجرب در زمينه وصول مهريه در پيمايش با اسايش اين مسير در كنار شما خواهند بود. - Comments: %%comments%%
[[/div]]
[[/div]][!—
[[/module]]


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License